Tổ khoa học tự nhiên

 • Nguyễn Hữu Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ khoa học tự nhiên
  • Điện thoại:
   02083720122
  • Email:
   huuhaich1@gmail.com
 • Phùng Thị Ánh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên
  • Điện thoại:
   02083720122
  • Email:
   ngavanlang@gmail.com