Tổ khoa học xã hội

 • Hoàng Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ khoa học xã hội
  • Điện thoại:
   02083720122
  • Email:
   hoanghoa180786@gmail.com
 • Phương Thu Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ khoa học xã hội
  • Điện thoại:
   02083720122
  • Email:
   nam.hoatrung2@gmail.com
 • Lê Thị Khánh Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách đội
  • Điện thoại:
   0348914619
  • Email:
   khanhhan@gmail.com