Tổ văn phòng

 • Trần Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ văn phòng
  • Điện thoại:
   02083720122
  • Email:
   tranhangvl2@gmail.com
 • Nguyễn Khắc Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   02083720122
  • Email:
   nguyenkhacdung.nguyen@gmail.com
 • Cao Bảo Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986390897
  • Email:
   tram.caobao@gmail.com