Hôm nay đúng 7 giờ 30 phút ngày 12/01/2019. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH&THCS Hóa Trung đã tập trung đông đủ tại xóm Trung Thần, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ để tham gia Hội nghị triển khai quán triệt Nghi quyết TW8 khóa XII và Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban bí thư TW Đảng khóa XII. Do đồng chí Trần Hữu Thắng - Bí thư Đảng ủy xã triển khai.