Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam. Xét đơn xin vào Đảng của quần chúng: Xa Thị Quyên. Thực hiện Quyết định số 2547 - QĐ/TU ngày 15/8/2019 của Ban thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ. 10h30’ ngày 9/9/2019 chi bộ trường TH&THCS đã tổ chức kết nạp cho quần chúng: Xa Thị Quyên - Cán bộ thư viện vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Đến dự buổi lễ kết nạp đảng viên mới có Đồng chí Bùi Bé Song Đảng ủy viên - BT Đoàn xã Hóa Trung. Đồng chí Cao Bảo Trâm - Bí thư chi bộ nhà trường cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

     Lễ kết nạp đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng, thay mặt chi ủy chi bộ trường, đồng chí Cao Bảo Trâm - Bí thư chi bộ đại diện chi uỷ đọc Quyết định kết nạp đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền và trao Quyết định kết nạp Đảng, căn dặn đảng viên mới tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một số hình ảnh buổi lễ