Thực hiện từ 06/11 đến 12/11/2017

THỨ

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

2

06/11

- Trực tuần 8A; Học bình thường theo TKB

- Rà soát các loại quỹ nhân đạo 2017 (Nam)

- Họp hội đồng 13h30’ đến 15h

- Họp bốc thăm bóng đá (Thái)

- Giáo viên tập văn nghệ từ 15h;

- HS tập bóng đá (Thái)

3

07/11

- Học bình thường theo TKB

- Giáo viên tập văn nghệ (14h)

- HS tập bóng đá

4

08/11

- Học bình thường theo TKB. Duyệt lương + NB quý III

- Giáo viên tập văn nghệ (14h)

 

5

09/11

- Học bình thường theo TKB

- Nộp danh sách than gia hội diễn văn nghệ

- Giáo viên tập văn nghệ (19h 30’)

 

6

10/11

- Học bình thường theo TKB

 

- Giáo viên tập văn nghệ (14h) – Khớp nhạc + múa

7

11/11

- Học bình thường theo TKB

- Họp trưởng đoàn văn nghệ (Trâm)

Giáo viên tập văn nghệ (14h)

CN

12/11

 

 

 

Tác giả: admin