Thực hiện từ 30/10 đến 05/11/2017

THỨ

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

2

30/10

- Trực tuần 8A; Phát động thi đua chào mừng 20/11

- Học bình thường theo TKB

- Nộp DS chuyên đề GDCD; Làm quỹ: (Trâm, Tài, Nam)

- Ôn HSG lớp 9 các môn, ôn toán 6: Nhạn; tập bóng đá: Lan Anh

- Tiết 4 + 5 CĐ GDCD trực tuyến (BGH, Lan Anh, Nam, Huệ, Hải)

3

31/11

- Học bình thường theo TKB.

- Nộp báo cáo tài chính

- Ôn toán 7, 8 (Nga, Thu)

- Dự chuyên đề GDCD cấp huyện (Dũng, Nam)

- Thẩm định KPC CĐ học sinh tại PGD: (Tài); Tập bóng đá: (Thái)

4

01/11

- Học bình thường theo TKB; HĐTT từ 7h 15’ đến 7h 40’

- Gặp mặt học sinh thi HSG: (BGH, Thái)

- BD HSG Văn 7 (H.Anh), Ôn tập Anh 6 (Quỳnh)

- Học nghề lớp 8; Tập bóng đá HS: (H.Anh)

5

02/11

- Học bình thường theo TKB; Hạn nộp SP THKN: 5/11

- Thi đấu cờ vua cấp tỉnh từ 02 đến 05 /11/2017 (Hồng 9B

Giáo viên tập văn nghệ (14h)

 

6

03/11

- Học bình thường theo TKB

- Họp giao ban HT: Trâm; Trực trường: Huệ, Nga.

Giáo viên tập văn nghệ

7

04/11

Học bình thường theo TKB

Giáo viên tập văn nghệ

CN

05/11

Tập bóng đó HS: Dũng

 

 

Tác giả: admin