PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỶ

TRƯỜNG TH&THCS HÓA TRUNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 183/KHCL-TH&THCSHTr

                                           

Hóa Trung, ngày 09 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH, CHIẾN LƯỢC

xây dựng và phát triển trường Tiểu học và THCS Hóa Trung

giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030

 

Căn cứ vào các Thông tư của Bộ giáo dục và Đào tạo: Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 Ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục; Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 Ban hành Điều lệ trường Tiểu học; Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 Ban hành Điều lệ trường THCS và trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ vào Nghị quyết số 50/NQ-ĐU ngày 02/12/2019 của BCH Đảng bộ xã Hóa Trung khóa XII về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 2020;

 Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ từ năm học 2018 – 2019 trên cơ sở tình hình thực tế của nhà trường, Trường TH& THCS Hóa Trung xây dựng kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển trường Tiểu học và THCS Hóa Trung giai đoạn 2020 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Môi trường bên trong:

1. Số lượng, đội ngũ:

1.1. Giáo viên:

 Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên: 36 (Tiểu học: 21; THCS: 15);

- Trong đó: Biên chế: 28 (Tiểu học: 19; THCS: 09) ;  Định mức giáo viên: 08 (THCS: 06; TH: 02); Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn và trên chuẩn

- Trình độ Trung cấp LLCT 06 ( TH:03; THCS: 03); Đảng viên 26  (TH:17; THCS: 09)

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường và mong muốn nhà trường phát triển; năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của đa số giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Cán bộ quản lý: có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực và nhiệt tình trong công tác; có khả năng lập kế hoạch, xây dựng các giải pháp thực hiện phù hợp thực tiễn trường; tích cực cập nhật các thông tin phục vụ yêu cầu công tác.

- Thành tích nhà trường: Với sự phấn đấu không ngừng, năm đầu tập thể nhà trường đã đạt tập thể lao động xuất sắc được nhận giấy khen của chủ tịch UBND huyện, được giấy khen của Sở giáo dục tỉnh Thái Nguyên; Cả 2 năm chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; nhà trường được khen có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 24;  Cấp huyện: 2/2; Số giáo viên được khen thưởng: 7 đồng chí GV có học sinh giỏi huyện. GV chủ nhiệm giỏi: 4 đồng chí; 3 đ/c được khen cấp huyện.

CSTĐ: 4; LĐTT: 25; Không tham gia xét: 04 ( Chưa đủ điều kiện về thời gian) 

1.2. Học sinh: 

- Tổng số học sinh đầu năm học: 467 học sinh(Tiểu học: 297; THCS: 170)  với 17 lớp học(Tiểu học: 11; THCS: 06) .

Khối

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TS

Số lớp

3

2

2

2

2

2

2

1

1

17

Số học sinh

71

51

69

44

62

49

47

38

36

467

- Chất lượng đào tạo của nhà trường tăng dần trên cả hai phương diện giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Công tác Đoàn - Đội và các tổ chức đoàn thể trong các hoạt động liên tục được xếp loại tốt xuất sắc.

- Kết quả xếp loại hai mặt giáo dục năm học 2019 - 2020:

+ Cấp THCS: Tổng số: 160 em tham gia đánh giá hạnh kiểm; 159 em tham gia đánh giá học lực (có 01 học sinh khuyết tật không tham gia đánh giá)

 

Khối

TS

HẠNH KIỂM

HỌC LỰC

Tốt

Khá

TB

Giỏi

Khá

TB

Yếu

T số

160

119

39

2

28

57

72

2

Tỷ lệ %

74.4

24.4

1.2

17.5

35.6

45

1.3

 

Tốt nghiệp lớp 9: Giỏi: 8; Khá: 14; TB: 17; Đạt 100%

Lớp TTXS: Lớp 9A; Lớp tiên tiến: 6A; 6B; 7A; 8A

+ Cấp Tiểu học:

- Hoàn thành xuất sắc: 138 em; Hoàn thành tốt 69 em

- Hoàn thành chương trình lớp 5: 49/49 em

- Lớp TTXS: Lớp 1A; 3A; 4B; Lớp tiên tiến: 1B; 2A; 2B; 3B; 4A; 5A; 5B

+ Học sinh giỏi:

Mặc dù các cuộc thi giảm nhiều do dịch bệnh covid- 19 nhưng các em tham gia 3 cuộc thi cả 3 cuộc thi có giải. Các môn VH lớp 9 tham gia 5 mônToán; Văn; Anh; Địa và GDCD cả 5 môn có giải

- Giải cá nhân 29 giải. Trong đó: 07 giải nhất; 3 giải nhì; 12 giải 3 và 7 giải KK;

Gồm: Thi khoa học kỹ thuật, HS giỏi lớp 9, thi kể chuyện và hội khỏe phù đổng.

- Giải đội: 6 đội có giải ở các nội dung Aerobic gồm 1 nhất; 02 nhì; 02 ba ở các nội dung Aerobic; Cờ vua nữ; đá cầu nam; Thi kể chuyện.

+ Cấp tỉnh:  Có 2 giải nhất cuộc thi kể chuyện theo sách ( Đặng Phương Nhi 2A)

- Văn hóa: có 01 em được dự thi cấp tỉnh môn văn nhưng chưa có giải.

          2. Cơ sở vật chất:

2.1. Quy mô:  Về cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của dạy và học

- Diện tích khuôn viên: 6802 m2.

- Phòng học: 17; phòng bộ môn: 07; phòng Thư viện: 03. Đầy đủ các phòng làm việc, phòng Hội đồng, tổ CM… theo đúng tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia giai đoạn II;

2.2. Điểm mạnh, điểm yếu:

* Điểm mạnh:

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ. Được các cấp lãnh đạo địa phương và phụ huynh học sinh quan tâm, ủng hộ.

- Tập thể cán bộ giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có trách nhiệm trong công việc, có ý thức tự học tự rèn, cố gắng phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nội bộ nhà trường có tinh thần đoàn kết, nhất trí cao. Chất lượng đội ngũ tương đối đồng đều.

* Điểm yếu:

- Chất lượng học sinh: Một bộ phận nhỏ học sinh ý thức học tập, rèn luyện chưa tốt, thiếu sự quan tâm của gia đình.

          - Cơ sở vật chất được xây dựng mới và sửa chữa tuy nhiên các phòng chức năng thiếu trang thiết bị, nội thất bên trong đặc biệt là hệ thống máy tính cho công tác quản lý, cho dạy và học còn ít, cấu hình thấp do trang bị từ lâu...

II. Môi trường bên ngoài:

  1. Cơ hội:

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã và đang tạo ra sự tích cực xã hội và tích cực văn hóa cho người dân, là cơ hội thúc đẩy tinh thần quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trung tâm huyện Đồng Hỷ đặt trụ sở tại Hóa Thượng, Hóa Trung tiếp giáp với Hóa Thượng nên sự tiếp cận đô thị giúp cho trình độ dân trí cao hơn.

  1. Thời cơ:

          - Trường được đầu tư cơ sở vật chất tương đối đầy đủ.

- Được sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh trong, ngoài địa bàn.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, năng động, nhiệt tình và trách nhiệm.

- Xu thế phát triển và nhu cầu giáo dục chất lượng  ngày càng cao.

  1. Thách thức:

- Nhà trường cần phải được trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất các phương tiện, thiết bị, đồ dùng trong các phòng bộ môn, phòng truyền thống phục vụ cho việc dạy và học.

- Sự đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ hội nhập.

- Nâng cao nhận thức trách nhiệm gia đình đối với việc học tập, rèn luyện của học sinh.

- Bồi dưỡng cho học sinh: thái độ, động cơ học tập đúng đắn, khả năng tự học và kỹ năng ứng phó trước các TNXH và vấn nạn “nghiện game online“ của học sinh.

- Khả năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, năng lực chủ động, sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

B. NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC:

I. Sứ mệnh:

Xây dựng nhà trường trở thành môi trường học tập nền nếp, kỷ cương, chất lượng để mỗi học sinh đều có cơ hội, điều kiện phát triển năng lực và tư duy sáng tạo. Xây dựng trường học XANH - SẠCH - ĐẸP - THÂN THIỆN.

II. Tầm nhìn:

Phương châm hành động: Chất lượng 2 mặt giáo dục là danh dự của nhà trường 

Năm 2021 trường đạt chuẩn, chất lượng tốt được phụ huynh tin cậy và học sinh lựa chọn để học tập và rèn luyện. Nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới sự hoàn thiện.

Sỹ số học sinh tăng dần qua các năm:  Phấn đấu đến năm học 2022 – 2023 trường lên trường hạng I

 

Khối

Lớp

NĂM HỌC

2020 - 2021

NĂM HỌC

2021 - 2022

NĂM HỌC

2022 - 2023

NĂM HỌC

2023 - 2024

NĂM HỌC

2024 - 2025

SL

 SHS

SL

 SHS

SL

 SHS

SL

 SHS

SL

 SHS

1

3

71

2

55

2

52

2

50

2

52

2

2

51

3

71

2

55

2

52

2

50

3

2

69

2

51

3

71

2

55

2

52

4

2

44

2

69

2

51

3

71

2

55

5

2

62

2

44

2

69

2

51

3

71

6

2

49

2

62

2

46

2

69

2

51

7

2

47

2

49

2

62

2

46

2

69

8

1

38

2

47

2

49

2

62

2

46

9

1

36

1

38

2

47

2

49

2

62

TS toàn trường

 

17

 

467

 

18

 

486

 

19

 

502

 

19

 

505

 

19

 

508

III. Xác định các vấn đề ưu tiên.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực của  học sinh.

- Củng cố cơ sở vật chất của nhà trường theo hướng đồng bộ, hiện đại tiếp cận chương trình phổ thông mới.

- Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý.

IV. Giá trị cốt lõi:

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hóa Trung giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập. Là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh của trường

V. Mục tiêu chiến lược:

  1. Mục tiêu chung:

1.1. Mục tiêu ngắn hạn (Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục):

- Đến hết năm 2021, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hóa Trung đạt chuẩn Quốc gia mức độ II và được biết đến là một trường liên cấp năng động, có tầm nhìn và quyết tâm phát triển cao.

1.2. Mục tiêu trung hạn (phát triển thương hiệu):

- Từ năm 2022, Tiểu học và Trung học cơ sở Hóa Trung tiếp tục duy trì, nâng cao chuẩn quốc gia, được đánh giá là 1 địa chỉ tin cậy của các cấp lãnh đạo và nhân dân trên dịa bàn và các vùng lân cận.

1.3. Mục tiêu dài hạn (khẳng định thương hiệu):

- Đến năm 2030, trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hóa Trung được xếp hạng trong tốp những trường chất lượng cao của toàn huyện.

  1. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Đến năm 2021: Tiểu học và Trung học cơ sở Hóa Trung, phấn đấu hoàn thành mục tiêu ngắn hạn được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với các chỉ tiêu quan trọng sau:

+ Đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo  dục  và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với  trường có nhiều cấp học.

+ Có ít nhất có 30% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên; có 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.

+  Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hàng năm không có.

+ Chất lượng giáo dục

- THCS: Loại khá, giỏi đạt từ 50 % trở lên (học lực giỏi 15% ; học lực khá 35% ; hạnh kiểm khá, tốt chiếm 98% ; hạnh kiểm trung bình không quá 2%).

- Tiểu học: HT tốt: 40%; HT: 57%; Chưa HT không quá 3%

+ Đạt 100% tiêu chuẩn về cơ sở vật chất theo quy định của trường chuẩn quốc gia.

2.2. Đến năm 2022: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hóa Trung hoàn thành  thắng lợi mục tiêu trung hạn với các chỉ tiêu quan trọng sau:

+ Đạt  các tiêu chuẩn và đủ điều kiện được công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ  II.

2.3. Đến năm 2030: Tiểu học và Trung học cơ sở Hóa Trung phấn đấu hoàn thành mục tiêu dài hạn đạt được các tiêu chí  sau:

+ Chất lượng giáo dục được khẳng định.

+ Thương hiệu nhà trường được nâng cao.

+ Đạt thương hiệu: trường uy tín, chất lượng của huyện Đồng Hỷ

V. Các giải pháp chiến lược:

1. Các giải pháp chủ đạo:

- Thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn đơn vị theo các nội dung của Kế hoạch chiến lược. Xây dựng sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể hội đồng sư phạm để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

- Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã xây dựng.

- Tranh thủ sự đồng thuận và tăng cường sự gắn kết có hiệu quả giữa Nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp và cộng đồng.

2. Các giải pháp cụ thể:

2.1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh:

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu giáo dục, chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình giáo dục các cấp học.

- Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; tăng cường giáo dục cho học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

- Giữ vững và phát huy truyền thống bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà.

- Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách tổ chuyên môn, Tổng phụ trách đội thiếu niên, Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn.

2.2. Xây dựng và phát triển đội ngũ:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, đúng về chủng loại; có phẩm chất chính trị, có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, có phong cách sư phạm mẫu mực; đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với  nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Người phụ trách: Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn.

2.3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị:

- Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản, khai thác sử dụng đạt hiệu quả, lâu dài:

+ Tăng cường trang thiết bị trong các phòng học chức năng theo hướng hiện đại.

+ Đầu tư các thiết bị : ti vi, máy tính, thiết bị dạy học

- Phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất; kế toán, nhân viên thư viện, thiết bị.

2.4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin:

Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng nguồn học liệu điện tử, thư viện điện tử…góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, CNV tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính và các phần mềm ứng dụng phục vụ cho công việc.

- Xây dựng hệ thống quản lý và liên kết thông tin đồng bộ trong nhà trường, đảm bảo hiệu quả quản lý hành chính.

 - Phụ trách: Phó Hiệu trưởng, nhóm giáo viên tin học.

2.5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục:

- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường:

+ Nguồn lực tài chính: Ngân sách Nhà nước, ngoài ngân sách (nguồn xã hội hóa giáo dục…)

+ Nguồn lực vật chất: khai thác tối đa của cơ sở vật chất hiện có của nhà trường (khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ; trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy - học...) trên cơ sở đảm bảo tính hợp lý, tiết kiệm.

            - Phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, kế toán, Ban đại diện CMHS.

2.6. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.

- Nền nếp, kỷ cương                                                                                  

- Đoàn kết, trách nhiệm

- Dân chủ    

- Hướng tới tương lai.                                                 

-   Lòng nhân ái

-   Sự hợp tác

-   Tính sáng tạo

-    Khát vọng vươn lên

2.7. Xây dựng thương hiệu:

- Bằng kết quả giáo dục và đào tạo, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, tập trung xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường.

- Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và PHHS.

- Tuyên truyền, xây dựng và phát huy mạnh mẽ  truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

- Phát huy tính tự giác của mỗi thành viên trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ của bản thân, đồng thời tuyên truyền các thông tin tích cực góp phần xác lập thương hiệu nhà trường.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

I. Phổ biến chiến lược:

Kế hoạch chiến lược được thông qua Hội đồng trường, trình phòng GD-ĐT, UBND xã Hóa Trung; phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên,  phụ huynh học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân có liên quan đến nhà trường. Thông tin công khai trên Webside của nhà trường.

II. Trách nhiệm:

1. Tổ chức:

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược, gồm các thành viên đại diện cấp ủy chi bộ, Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn,Tổng phụ trách đội thiếu niên, Bí thư đoàn, đại diện thanh tra nhân dân, đại diện cha mẹ học sinh.

- Ban chỉ đạo là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai và thực hiện kế hoạch chiến lược. Đánh giá, sơ kết, điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

2. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2020 - 2025  đầu tư xây dựng đầy đủ cơ sở vật chất cho cả 2 cấp học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bồi dưỡng học sinh giỏi. Về cơ bản xây dựng được đội ngũ giáo viên nòng cốt làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở các môn học. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý trong nhà trường. Phấn đấu trường đạt kiểm định chất lượng cấp độ III; trường chuẩn mức độ II năm học 2020 – 2021;

- Giai đoạn 2: Từ năm 2025 -  2030: Hoàn thiện cơ sở vật chất nhà trường theo hướng hiện đại hóa. Từng bước phát triển nhà trường mang tính bền vững, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đặt ra.

 

3. Phân công thực hiện:

- Chi bộ lãnh đạo nhà trường và các tổ chức, thành viên trong nhà trường phối hợp thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra.

Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cùng  Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp và kết hợp với cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội góp phần thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể hóa chiến lược phát triển nhà trường trong kế hoạch từng năm học và chỉ đạo thực hiện.

- Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đề xuất những giải pháp để thực hiện đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.

- Các tổ trưởng chuyên môn và phụ trách các đoàn thể: Căn cứ chiến lược này và kế hoạch hàng năm của nhà trường để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của tổ, của bộ phận; các đoàn thể kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Đánh giá tình hình, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường, của tổ để xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch chung của nhà trường.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh: Phổ biến, triển khai chiến lược trong các phiên họp phụ huynh học sinh, đóng góp các giải pháp, phối hợp và hỗ trợ  nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

III. KẾT LUẬN:

Kế hoạch chiến lược nhằm định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển nhà trường trong thời gian 5 năm đến 10 năm tới; giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Kế hoạch chiến lược còn thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong việc xây dựng nhà trường xứng đáng với niềm tin của nhân dân, học sinh  đáp ứng ngày một tốt hơn các yêu cầu giáo dục trong thời kỳ đổi mới đất nước./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (báo cáo);

- UBND xã (báo cáo);

- Các bộ phận (t/h);

- Lưu: VP.

 

 

 

 

 

 

 

CHIEN LUOC PHAT TRIEN TU NAM 2020-2030.pdf