PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỶ

TRƯỜNG THCS HÓA TRUNG

 

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ CHÍNH TỪNG THÁNG NĂM HỌC 2017 - 2018

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Tháng 7,8

năm

2017

- Tổ chức các hoạt động giáo dục kỷ niệm các ngày lễ lớn: Kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, 72 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng hè 2017 của các cấp

- Tham gia tập huấn chuyên môn đối với 10 môn học hè 2017

- Tham gia bồi dưỡng CBQL, tổ chức học tập chính trị cho giáo viên hè 2017

- Tham gia tập huấn PPBD học sinh giỏi “giải Toán trên máy tính cầm tay”.

- Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học tại Phòng GDĐT

- Tổ chức dạy học theo thời gian, kế hoạch năm học 2016-2017.

- Cấp phát văn phòng phẩm hồ sơ chuyên môn.

- Điều tra phổ cập GD XMC.

- Tu sửa CSVC và trang thiết bị dạy học cho năm học mới.

- Phân công chuyên môn và các công tác kiêm nhiệm cho phù hợp.

- Báo cáo công tác tuyển sinh lớp 6.

Tháng 9

năm

2017

- Tổ chức các hoạt động giáo dục kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 9, kỷ niệm 72 năm quốc khánh 2/9. Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường 5/9. Khai giảng năm học mới 2017-2018 ngày 5/9.

- Học tập nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2017-2018

- Tham gia tập huấn công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh tại tỉnh, triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018.

- Triển khai, chỉ đạo thực hiện công tác GDTC-HĐGDNGLL - Y tế học đường - ATGT - Phong trào thi đua XDTHTT HSTC, Công tác PCTP, Ma túy.

- Thành lập ôn HSG và tham gia dự thi HS giỏi giải toán bằng MTCT lớp 9.

- Kiểm tra công tác chuyên môn đầu năm học.

- Điều tra, thống kê kết quả PCGD THCS năm 2017. Hoàn thiện các báo cáo, số liệu Phổ cập cho đoàn kiểm tra.

- Thực hiện trang mạng "Trường học kết nối"; Cổng thông tin điện tử.

- Điều tra bổ xung học sinh thuộc diện chế độ chính sách.

- Họp PHHS đầu năm học.

- Lập kế hoạch và trình các cấp các khoản thu năm học 2017-2018.

- Xây dựng kế hoạch năm học.

- Bàn giao công tác thư viện cho đồng chí Trần Hoàng Anh.

- Duy trì sinh hoạt chuyên môn.Giao ban chuyên môn

- KTNB theo kế hoạch tháng

Tháng 10

năm

2017

- Tổ chức các hoạt động giáo dục kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10,

- Ôn luyện đội tuyển học sinh giải toán bằng MTCT. Dự thi cấpTỉnh. (Nếu có)

- Thành lập đội tuyển HSG các môn lớp 9 và 3 môn Toán, Văn , Anh các lớp 6;7;8. Tổ chức ôn luyện.

- Tham gia, các lớp tập huấn, chuyên đề.

- Duyệt kế hoạch của các đoàn thể và cá nhân.

- Tổ chức dạy thêm học thêm theo đúng quy định (Nếu PH & HS có nhu cầu)

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các cụm chuyên môn,tham gia giao ban chuyên môn

- KTNB theo kế hoạch tháng

Tháng 11

năm

2017

- Tổ chức các hoạt động giáo dục kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Kiểm tra công tác thư việnTiên tiến; công tác dạy thêm học thêm.

- Kiểm tra công tác thư viện chuẩn; công tác dạy thêm học thêm

- KTNB theo kế hoạch tháng 11.

- Duy trì ôn HS giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

- Tham gia chuyên đề theo cụm chuyên môn; Giao ban chuyên môn

- Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp trường. Tham dự cuộc thi cấp huyện

Tháng 12

năm

2017

- Tổ chức các hoạt động giáo dục KN ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12.

- Ôn luyện, tham gia Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp tỉnh (Nếu có)

- Chỉ đạo ôn tập và kiểm tra học kỳ I

- Tổ chức chuyên đề, sinh hoạt CM, giao ban chuyên môn

- KTNB theo kế hoạch tháng

- Duy trì ôn HS giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

- Quyết toán cuối năm 2017, dự toán năm 2018.

Tháng 01

năm

2018

- Tổ chức các hoạt động giáo dục kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng đặc biệt chào mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới.

- Tham gia cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn dành cho học sinh và Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên cấp huyện. Tham gia thi cấp tỉnh (Nếu có).

- Kiểm tra chuyên môn, công tác dạy thêm học thêm, trường học kết nối, …

- Sinh hoạt chuyên môn, giao ban chuyên môn

- Sơ kết học kỳ I. Hoàn thành báo cáo trình các cấp

- KTNB theo kế hoạch tháng

Tháng 02

năm

2018

- Tổ chức các hoạt động giáo dục kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng đặc biệt chào mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới.

- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn KHXH và môn Âm nhạc, Mĩ thuật cấp huyện

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh các cấp (đến hết tháng 7)

- Kiểm tra chuyên môn, công tác trường chuẩn, công tác kiểm định chất lượng giáo dục, trường học kết nối.

- KTNB theo kế hoạch tháng

- Tham gia, tổ chức các lớp tập huấn, chuyên đề sinh hoạt chuyên môn các cấp. Giao ban chuyên môn

Tháng 03

năm

2018

- Tổ chức các hoạt động giáo dục kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên CSHCM 26/3.

- Tham gia thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện, ôn luyện đội tuyển thi cấp tỉnh 9 Nếu có).

- Đón đoàn kiểm tra chuyên môn PGD.

- Kiểm tra công tác thư viện chuẩn, công tác dạy thêm học thêm, trường học kết nối, cổng thông tin điện tử.

- Tham gia thi nghề phổ thông với học sinh lớp 8.

- Tham gia, tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn, giao ban chuyên môn

- KTNB theo kế hoạch tháng

Tháng 04

năm

2018

- Tổ chức các hoạt động giáo dục kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất Đất nước 30/4, ngày QT lao động 1/5

- Ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi lớp 9, tham gia thi cấp tỉnh (Nếu có)

- Tham giathi Giao lưu học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 cấp huyện.

- Kiểm tra chuyên môn, trường học kết nối, cổng thông tin điện tử.

- KTNB theo kế hoạch tháng

- Tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ II

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, giao ban chuyên môn

Tháng 5

năm

2018

- Tổ chức các hoạt động giáo dục kỷ niệm ngày QT Lao động 1/5 ngày sinh nhật Bác 19/5, ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong HCM 15/5

- Tổ chức kiểm tra học kỳ II, tổng hợp báo cáo cuối năm trình các cấp.

- Tổ chức xét tốt nghiệp THCS cho học sinh lớp 9, hoàn thành công tác xét tốt nghiệp THCS báo cáo sở GDĐT.

- Nộp các loại báo cáo công tác vềPGD,huyện, Sở GDĐT

 

Tháng 6, 7, 8

năm

2018

- Chỉ đạo giáo viên coi thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh vào lớp 10

- Chỉ đạo ôn tập kiểm tra lại sau hè (Nếu có học sinh yếu)

- Tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên các cấp

- Chỉ đạo công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị mọi điều kiện cho năm học mới. Công tác tuyển sinh và CSVC chuẩn bị cho năm học mới.

 

 

Lưu ý: Trong quá trình triển khai, thực hiện kế hoạch nếu có điều chỉnh bổ sung nội dung theo yêu cầu, nhiệm vụ công tác của cấp trên, nhà trường sẽ có thông báo kịp thời đến các tổ chuyên môn./. 

Nơi nhận:

- PGD&ĐT Đồng Hỷ (để báo cáo);

-Website của trường;

- Các tổ CM (để t/hiện);

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Cao Bảo Trâm

 

Tác giả: admin