CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TH VÀ THCS HÓA TRUNG

 TÍCH CỰC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2022 - 2023

 

Thực hiện kế hoạch số 168 /KH-THTT ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, chuyên môn  Trường TH và THCS Hóa Trung đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn vào chiều ngày 9/9/2022. Buổi sinh hoạt có 18 thành viên trong các tổ chuyên môn tham gia học tập chuyên đề nghiêm túc nhằm nâng cao kiến thức kĩ năng về CNTT, kĩ thuật dạy học và phương pháp soạn bài theo hướng phát triển năng lực, đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh thường xuyên và định kì theo thông tư 27/2020 - BGD&ĐT.

Buổi sinh hoạt diễn ra gồm hai phần chính: Phần 1: Học tập thông tư 2727/2020 - BGD&ĐT, tìm hiểu về cách soạn bài lên lớp, xác định yêu cầu cần đạt về Phẩm chất, năng lực học sinh, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì do cô giáo Hoàng Thị Thu Hà báo cáo.

Phần 2: Hướng dẫn GV sử dụng sách điện tử - Bộ sách Cánh Diều, một số kĩ thuật dạy trực tuyến qua phần mềm Zoommeetting, phần mềm giao bài tập azota.vn.

Phần 3: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương tổ trưởng tổ 2 triển khai các nội dung: tập huấn hoạt động trải nghiệm, đạo đức, công nghệ lớp 3 và cấu trúc kế hoạch bài dạy. Thống nhất chung cho GV toàn trường.

 

Tham gia sinh hoạt còn có đồng chí Phạm Thị Thanh - PHT phụ trách chuyên môn cấp Tiểu học nhà trường về tham dự,  góp ý, động viên khích lệ và có ý kiến chỉ đạo. Buổi sinh hoạt diễn ra nghiêm túc, trang trọng, mang lại hiệu quả thiêt thực trong công tác giảng dạy, đặc biệt là việc chuẩn bị dạy học theo chương trình thay sách giáo khoa mới - Bộ sách Cánh Diều.