Ngày 23/11/2019. Trường TH&THCS Hóa tham gia 01 dự án thuộc các lĩnh Hóa – Sinh “Thuốc diệt mối”. Nhà trường thực sự quan tâm và chú trọng đến việc khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học kĩ thuật; có định hướng và mục tiêu cụ thể, có đội ngũ giáo viên hướng dẫn có kinh nghiệm và năng lực. Đặc biệt qua mỗi năm dự thi kết quả các dự án càng có chất lượng và khẳng định được tính hiệu quả trong thực tế cuộc sống hàng ngày...