Sau khi tập huấn “ Học thông qua chơi” Giáo viên các khối lớp đã áp dụng vào các tiết dạy có hiệu quả. HS có thể thử nghiệm nhiều khả năng khác nhau để trả lời câu hỏi mà em đang tìm hiểu và đưa ra các giả thuyết, tiếp tục đặt câu hỏi tiếp theo. Cách học này sẽ giúp các em tìm ra nhiều phương án giải quyết cho một vấn đề, từ đó hình thành tư duy đa chiều. Ví dụ, HS có giả thuyết, tiếp tục đặt câu hỏi tiếp theo. Cách học này sẽ giúp các em tìm ra nhiều phương án giải quyết cho một vấn đề, từ đó hình thành tư duy đa chiều.      

Sau khi tập huấn “ Học thông qua chơi” Giáo viên các khối lớp đã áp dụng vào các tiết dạy có hiệu quả. HS có thể thử nghiệm nhiều khả năng khác nhau để trả lời câu hỏi mà em đang tìm hiểu và đưa ra các giả thuyết, tiếp tục đặt câu hỏi tiếp theo. Cách học này sẽ giúp các em tìm ra nhiều phương án giải quyết cho một vấn đề, từ đó hình thành tư duy đa chiều. Ví dụ, HS có giả thuyết, tiếp tục đặt câu hỏi tiếp theo. Cách học này sẽ giúp các em tìm ra nhiều phương án giải quyết cho một vấn đề, từ đó hình thành tư duy đa chiều.         

Tham gia các hoạt động: sắm vai, vẽ tranh, đóng kịch, kể chuyện, trò chơi; chơi và thử nghiệm hoạt động sáng tạo sẽ giúp cho học sinh có không gian rộng mở để phát triển trí tưởng tượng và hình thành ý tưởng mới.
           1.Học thông qua Chơi giúp học sinh phát triển thể chất

2. Học thông qua Chơi góp giúp học sinh phát triển nhận thức

 3. Học thông qua Chơi giúp học sinh phát triển kĩ năng sáng tạo

4. Học thông qua Chơi giúp học sinh phát triển kĩ năng cảm xúc

5.Học thông qua Chơi giúp học sinh phát triển kĩ năng xã hội

Một số hình ảnh của giờ học