Sinh hoạt chuyên môn cụm là một hoạt động không thể thiếu trong công tác chuyên môn, nhằm góp phần nâng cao chất lượng. Trong đó SHCM theo hướng nghiên cứu bài học cũng là hoạt động SHCM nhưng ở đó giáo viên tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến người học như: học sinh học như thế nào; học sinh đang gặp khó khăn gì. Đồng thời đưa ra những nhận xét về sự tác động của lời giảng, các câu hỏi, các nhiệm vụ học tập mà giáo viên đưa ra, có ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

     Chiều ngày 29/11/2019. Tại  trường Tiểu học Khe Mo 1 tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm lần thứ 1 cùng với việc thao giảng chia sẻ kinh nghiệm Toán lớp 5, Tập làm văn lớp 4.

     Tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn có các đồng chí Phó Hiệu trưởng các  nhà trường cùng với sự có mặt của toàn thể giáo viên khối 4, 5 trong cụm số 3. Theo hướng nghiên cứu bài học, tiết dạy được cô giáo thể hiện với cách vào bài nhẹ nhàng, gắn với thực tế, đã lôi cuốn học sinh vào tiết học ngay từ những phút đầu tiên. Với cách gợi mở gần gũi, tạo cơ hội cho học sinh được nêu ý kiến, các em đã tham gia vào hoạt động học tập một cách say sưa. Qua buổi SHCM này chúng tôi thấy hiệu quả của SHCM cụm giúp các trường học hỏi, giao lưu về chuyên môn và đi đến thống nhất về chuyện môn.

Một số hình ảnh