Hiện nay, dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh là một vấn đề cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. Để việc dạy học có hiệu quả, GV cần phải sử dụng những phương pháp phát huy được tính tích cực, chủ động cho học sinh và sử dụng linh hoạt các phương pháp đặc trưng của từng phân môn.

Hiện nay, dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh là một vấn đề cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. Để việc dạy học có hiệu quả, GV cần phải sử dụng những phương pháp phát huy được tính tích cực, chủ động cho học sinh và sử dụng linh hoạt các phương pháp đặc trưng của từng phân môn.

          Một trong 4 kỹ năng sử dụng Tiếng Việt, đó là kĩ năng viết. Chữ viết thể hiện tính nết của con người. Vì vậy, việc dạy học sinh viết đúng, viết đẹp cũng chính là rèn cho các em sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ, các kĩ năng cơ bản nhằm hình thành nên nhân cách con người.

          Đối với học sinh lớp 2, việc rèn chữ viết là kết hợp dạy kĩ thuật viết chữ với rèn chính tả, mở rộng vốn từ, phát triển tư duy. Góp phần rèn luyện những phẩm chất như: Tính cẩn thận, óc thẩm mĩ, ý thức tự trọng và tôn trọng người khác.

 Đặc biệt đối với lớp 2, các em bắt đầu được học viết chữ cái hoa. Do mẫu chữ cái viết hoa mới có nhiều nét cong, nét lượn tạo dáng thẩm mĩ của hình chữ cái nên khi viết cần phải biết cách rê bút, lia bút để viết được liền mạch, tạo ra sự kết nối hài hoà, đòi hỏi giáo viên và học sinh phải cố gắng rất nhiều trong việc học và luyện chữ hằng ngày.