Trong 3 ngày (05-07/12) tai trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. giáo viên cốt cán cấp tiểu học của phòng GD&ĐT Đồng Hỷ đến tham gia tập huấn – bồi dưỡng mô đun 2 “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh”.

Tại đây, giáo viên cốt cán cấp tiểu học được  giảng viên chủ chốt của Trường ĐHSP Thái Nguyên hướng dẫn thực hiện mô đun 2 với ba nội dung: Các xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh  TH;  Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo môn học/hoạt động giáo dục trong Chương trình GDPT 2018; Lựa chọn, xây dựng các chiến lược dạy học, giáo dục hiệu quả phù hợp với đối tượng học sinh TH.

Một trong những điểm mới và cốt lõi của mô đun 2 là cách thức thiết kế và tổ chức dạy học hướng tới tổ chức hoạt động học nhằm tích cực hóa hoạt động của học sinh. Do đó, qua đợt tập huấn, các thầy cô đã nắm vững cách thiết kế và tổ chức dạy học theo chủ đề/ bài học theo các chuỗi hoạt động tuân theo một quy trình của một phương pháp dạy học cụ thể, tuân theo nguyên tắc học sinh thực hiện hoạt động nào thì sẽ phát triển năng lực đó.

Trước đó, giáo viên cốt cán đã tham gia 3 ngày bồi dưỡng online qua hệ thống LMS.