Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022 của nhà trường và kế hoạch của tổ KHXH  ngày 06/04/2022, Tổ Khoa học xã hội đã tổ chức chuyên đề môn Lịch sử 7 - Sự phát triển văn hóa dân tộc (cuối thế kỉ XVIII - đến đầu thế kỉ XIX). Dự và chỉ đạo chuyên đề có các đồng chí trong Ban giám hiệu cùng toàn thể giáo viên trong tổ Khoa học xã hội.

 

 Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022 của nhà trường và kế hoạch của tổ KHXH  ngày 06/04/2022, Tổ Khoa học xã hội đã tổ chức chuyên đề môn Lịch sử 7 - Sự phát triển văn hóa dân tộc (cuối thế kỉ XVIII - đến đầu thế kỉ XIX). Dự và chỉ đạo chuyên đề có các đồng chí trong Ban giám hiệu cùng toàn thể giáo viên trong tổ Khoa học xã hội.

Các thầy cô giáo được dự 1 tiết Lịch sử 7, tiết  61: Sự phát triển văn hóa dân tộc (cuối thế kỉ XVIII - đến đầu thế kỉ XIX), tiết dạy do cô giáo Trần Hoàng Anh thực hiện tại lớp 7B.

          Trong hoạt động cơ bản của tiết dạy, giáo viên tổ chức, hướng dẫn để học sinh tự tìm hiểu, chia sẻ trong nhóm, chia sẻ trước lớp để củng cố kiến thức về sự phát triển của văn hóa dân tộc trong giai đoạn cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XIX. Các em học sinh tích cực chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả của tiết học đạt được đúng mục tiêu đề ra

Qua chuyên đề đã giúp cho giáo viên nắm vững về phương pháp, linh hoạt sử dụng các hình thức tổ chức dạy học. Từ đó rút ra kinh nghiệm, thống nhất và định hướng áp dụng tại các lớp một cách thiết thực và hiệu quả.

Một số hình ảnh của buổi chuyên đề: