Phong trào Kế hoạch nhỏ là phong trào của thiếu nhi Việt Nam, ra đời vào năm 1958, nhằm thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, được hình thành từ sáng kiến của thiếu nhi tỉnh Sơn Tây (nay là Hà Nội) và thành phố Hải Phòng, lao động, tiết kiệm để xây dựng Nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền phong đặt tại Hải Phòng. Trải qua hơn 60 năm, phong trào “Kế hoạch nhỏ” tiếp tục được triển khai rộng khắp tại các Liên đội trong cả nước dưới nhiều hình thức như: tổ chức chăn nuôi, trồng rau, tiết kiệm tiêu vặt, thu nhặt phế liệu, giấy vụn,… với mục đích giáo dục đội viên, học sinh tinh thần “tương thân, tương ái”, ý thức tiết kiệm, giúp đỡ, chia sẻ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Tại liên đội TH&THCS Hóa Trung, phong trào “Kế hoạch nhỏ” đã được triển khai sâu rộng, ghi dấu ấn đội viên, thiếu nhi, tiêu biểu là công trình kế hoạch nhỏ được Đoàn thanh niên xã Hóa Trung trao tặng với mong muốn liên đội tiếp tục lan tỏa đến các bạn thanh, thiếu nhi thông qua những hành động ngay tại liên đội mình.