Nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022). Chào mừng Đại Hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hóa Trung lần thứ XXI; tiến tới Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027. Ngày 18/3/2022. Chi đoàn trường TH&THCS Hóa Trung đã tổ chức Lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn năm 2022 cho 30 em Đội viên ưu tú có ý thức kỷ luật tốt có thành tích nổi bật trong học tập của Liên đội nhà trường.

Nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022). Chào mừng Đại Hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hóa Trung lần thứ XXI; tiến tới Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 18/3/2022. Chi đoàn trường TH&THCS Hóa Trung đã tổ chức Lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn năm 2022 cho 30 em Đội viên ưu tú có ý thức kỷ luật tốt có thành tích nổi bật trong học tập của Liên đội nhà trường.

Trong nội dung Lớp bồi dưỡng tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng Đoàn và phát triển đoàn viên mới, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; nâng cao nhận thức về tổ chức Đoàn. Vai trò và trách nhiệm của Thiếu niên khi vinh dự được đứng trong tổ chức Đoàn và là người Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bồi dưỡng cảm tình Đoàn để kết nạp đoàn viên mới là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đoàn. Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng thanh niên, đồng thời nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. Qua lớp học này, đã trang bị cho các em các nội dung, kiến thức cơ bản về Đảng Cộng Sản Việt Nam, lịch sử truyền thống của Đoàn, các tính chất, chức năng của Đoàn, trách nhiệm và quyền hạn của người đoàn viên, các bài hát truyền thống của Đoàn. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tự hào với truyền thống vẻ vang của Đoàn, phấn đấu trở thành những đoàn viên ưu tú trong tương lai./